You are here

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

Địa chỉ: Số 05 Thân Cảnh Phúc, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 6516 656 / Fax: (0236) 6516 656.
Email: visacodn@gmail.com