You are here

Quyết định HĐQT số 06/ QĐ-HĐQT V/v Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản và Đầu tư Visaco : 

Quyết định bổ nhiệm ông Phùng Đại Hải giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco kiêm Giám đốc chi nhánh: Chi nhánh CTCP khoáng sản và đầu tư Visaco- Xí nghiệp bê tông nhựa nóng kể từ ngày 22 tháng 08 năm 2014.

Vui lòng xem file đính kèm