You are here

Khai thác Kaolin tại huyện A Lưới- tỉnh Thừa Thiên Huế

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày 22.9.2014, tại văn phòng Công ty cổ phần Khoáng sản - Gạch men Thừa Thiên Huế. Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco đã ký kết hợp đồng kinh tế về khai thác Kaolin với Công ty cổ phần Khoáng sản- Gạch men Thừa Thiên Huế.

Nội dung hợp đồng Khai thác, vận chuyển Kaolin
Khối lượng 100.000 tấn/năm
Giá trị 21.000.000.000 tỷ đồng/năm
Thời hạn hợp đồng 03 năm kể từ ngày 10/2014 đến tháng 10/2017.