You are here

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Khoáng Sản và Đầu tư Visaco Đại hội  cổ đông thường niên năm 2016.

 • Ngày 21/04 năm 2016 Đại hội cổ đông thường niên năm 2016,  được tổ chức tại  hội trường khách sạn Amanda  địa chỉ Lô A2+A2b  đường 30/04 .TP Đà Nẵng.
 • Đến dự Đại hội  và chủ trì cuộc họp có Ông Trương Thế Sơn – Chủ Tịch HĐQT và Lê Văn Bình - Tổng Giám Đốc, Ông  Huỳnh Văn  Hiệp - Kế Toán Trưởng

Đai hội cũng thông qua các nội dung :
Miễn nhiệm Thành viên HĐQT :

 •  Ông Trần Vĩnh Thành        -   Thành viên HĐQT
 •  Ông Nguyễn Kim Trường  -   Thành viên HĐQT

Bổ nhiệm Thành viên HĐQT:

 •  Ông  Nguyễn Hữu Dũng - Thành  viên HĐQT  và Ông Huỳnh Văn Hiệp Thành  viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

Miễn nhiệm:

 • Ông Nguyễn Đoàn Minh Huy    -  Trưởng BKS
 • Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh        -   Thành Viên BKS 
 • Ông Nguyễn Quang Châu        -   Thành Viên BKS 

Bổ nhiệm :

 • Ông Lê Thanh Tùng      -    Trưởng BKS 
 • Bà Hồ Thị Hồng Vân     -   Thành Viên BKS 
 • Ông Nguyễn  Minh Tú   -   Thành viên BKS
 • Đại hội thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lưa chon người lao động
 • Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiên hữu
 • Đại hội thống nhất và thông qua  Biên bản và Nghị quyết ( kèm theo đường link)

Thành viên HĐQT

Ông Lê Văn Bình -Tổng Giám Đốc. Báo cáo tình hình hoạt  động sản xuất  kinh doanh trong năm vừa qua 

Đại hội kết thúc tốt đẹp và bế mạc cùng ngày.