You are here

Công ty Cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco chung tay vi người nghèo

Hội nghị tổng kết 15 năm cuộc vận động ngày “ vì người nghèo”  và an sinh xa hội  do Ủy Ban Nhân Dân - Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam tổ chức, Công ty cổ phần khoáng sản và Đầu tư Visaco cùng chia sẽ vì người nghèo trong cơn khốn khó.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại buổi lễ: