You are here

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MỚI

  • Tên công ty : Công ty cổ phần Đất Mới
  • Tên viết tắt: NESCO
  • Địa chỉ: Số 294/08 Khu phố Tân  Phước, Phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
  • Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng. Trong đó vốn góp của Công ty cổ phần khoáng sản & đầu tư  Visaco là: 8.950.000.000 đồng chiếm tỷ lệ : 44,75%

Ngành nghề kinh doanh chính:

  1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
  2. Xây dựng thuỷ lợi.
  3. Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng.
  4. Bán buôn cao lanh, đất sét.
  5. Xây dựng cầu đường.
  6. Bán buôn vật liệu xây dựng.

bài viết liên quan