You are here

Cầu Phương Huệ, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư Công ty TNHH KTXD Quang Đại Việt
Tên công trình Cầu Phương Huệ, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
HĐKT số 18/HĐKT/2014 ký ngày 25/8/2014
Địa điểm thi công  xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Giá trị hợp đồng 1.468.775.000
Thời gian thực hiện Từ tháng 8/2014 đến tháng 9/2014