You are here

BÊ TÔNG NHỰA NÓNG POLIME P12.5

THÔNG TIN

Bê tông nhựa nóng dùng nhựa polymer theo tiêu chuẩn 22 TCN 356-06.