You are here

BÊ TÔNG NHỰA NÓNG C9.5

Thư viện hình ảnh

Be-tong-nhua-nong-C9.5
Be-tong-nhua-nong-C9.5

THÔNG TIN

Bê tông nhựa nóng hạt mịn, cấp phối theo tiêu chuẩn TCVN 8819 - 2011