You are here

Viện phát triển bền vững vùng Trung Bộ

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư

Công ty TNHH MTV Hòa Châu
Tên công trình Viện phát triển bền vững vùng Trung Bộ - Nền mặt đường tuyến chính
HĐKT số 35/HĐKT/2013 ký ngày 28/12/2013
Địa điểm thi công Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Giá trị hợp đồng 3.252.904.493
Thời gian thực hiện Tháng 3/2014 đến tháng 6/2014