You are here

Thi công thảm bê tông nhựa nóng, bó vỉa vỉa hè, thoát nước Khu đô thị thương mại dịch vụ, Thành phố Đà Nẵng

THÔNG TIN DỰ ÁN

Bên giao thầu Công ty cổ phần VLXD-XL và kinh doanh nhà Đà Nẵng
Địa điểm thi công Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Giá trị hợp đồng 14.428.829.000 tỷ đồng.
Tiến độ thực hiện Tháng 9/2016