You are here

Thi công thảm Bê tông nhựa nóng đường Bình Long- Cảng Dung Quất - Tỉnh Quảng Nam

THÔNG TIN DỰ ÁN

Bên giao thầu Công ty đầu tư xây dựng Vạn Tường
Giá trị hợp đồng 7,744,722,000 tỷ đồng
Tiến độ thực hiện Đang thi công