You are here

Thi công thảm bê tông nhựa nóng Khu công nghiệp, Khu tái định cư Việt Nam-Singapore, tỉnh Quảng Ngãi

THÔNG TIN DỰ ÁN

Bên giao thầu Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi
Giá trị hợp đồng 39.000.000.000 tỷ đồng
Tiến độ thực hiện Đang thi công./.