You are here

Nâng cấp mặt đường trung tâm huyện lỵ Phú Đa - Thừa Thiên Huế

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư Công ty cổ phần xây lắp Trung Tín
Tên công trình Nâng cấp mặt đường trung tâm huyện lỵ Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa điểm thi công Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Giá trị hợp đồng  1.232.976.600 tỷ đồng
Thời gian thực hiện  Từ tháng 6/2014 đến tháng 8/2014