You are here

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu Chân Mây
Tên công trình Duy trì hệ thống cây xanh, hệ thống chiếu sáng và duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường đang quản lý trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Địa điểm thi công Thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế
Giá trị hợp đồng 2.031.443.000 tỷ đồng
Thời gian thực hiện Từ tháng 3/2014 đến tháng 6/2014