You are here

Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Đức Phổ-Quảng Ngãi

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày 23/12/2014, tại Văn phòng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí IMICO đã diễn ra lễ ký hợp đồng giữa Công ty cổ phần xây lắp dầu khí IMICO với Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO ( MCK: VMI).

Chủ đầu tư Sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
Nhà thầu chính Liên doanh Phúc Lộc Group- IMICO
Tên công trình Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Đức Phổ- Quảng Ngãi (Km 1101+317 - Km 1114+100)
Hạng mục Thi công Base, thi công thảm bê tông nhựa nóng nền mặt đường
Địa điểm thi công Đức Phổ- Quảng Ngãi
Giá trị hợp đồng 125.000.000.000 tỷ đồng
Tiến độ thực hiện Từ tháng 01/2015 đến tháng 06/2015