You are here

Dự án công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi

Thư viện hình ảnh

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư Tổng công ty XDCT GT5 - CTCP
Tên công trình Sản xuất BTNN - thi công thảm BTNN dự án công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi
HĐKT số 134/HĐGK - TCT5 ký ngày 24/06/2014
Địa điểm thi công Từ TP Tam Kỳ đến TP Quảng Ngãi
Giá trị hợp đồng 119.000.000.000 tỷ đồng
Thời gian thực hiện Từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2017./.