You are here

Công trình nâng cấp mặt đường- đường Nguyễn văn Linh

Thư viện hình ảnh

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Ngày 10/08/2015, tại  Ban quản lý các Dự án đầu tư và Xây dựng huyện Núi Thành diễn ra lễ ký kết hợp đồng giữa Ban quản lý các Dự án đầu tư và Xây dựng huyện Núi Thành và Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO.

Chủ đầu tư  Ban quản lý các Dự án Đầu tư và xây dựng huyện Núi Thành
Nhà thầu chính Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco
Tên công trình   Công trình nâng cấp mặt đường- đường Nguyễn Văn Linh
Nội dung công việc Nâng cấp mặt đường
Địa điểm thi công   Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Giá trị hợp đồng 11.197.083.000 tỷ đồng 
Tiến độ thực hiện Tháng 8/2015